Matefus bioloogia

Bioloogia  - õpetus elusast loodusest

Loodus on kõik füüsilised objektid ning nende omadused ja nendevahelised suhted, mis ei ole inimese (või muude kehaliste mõistusega olendite) poolt teadlikult tehtud. Looduse hulka kuulub nii orgaaniline ehk elusloodus kui ka anorgaaniline ehk eluta loodus.

 

Lühikokkuvõte

Õppematerjal

 

    

  

.

 

       

 

Mukri raba

Elus– ja eluta loodus. Eluavaldused

Elus– ja eluta loodus. Mõistekaart

Elusolendid. Mõistekaart täitmiseks

Eluavaldused. Tööleht täitmiseks.