Matefus bioloogia

Bioloogia  - õpetus elusast loodusest

Kalad on üldnimetus vees elavatele kõigusoojastele keelikloomadele. Kalade keha on kaetud soomustega ning arenenud on kaks paari paarisuimi ja mitu paaritut uime. Kalu on rikkalikult meredes ja mageveekogudes, kalaliike elab alates ookeanisüvikutest kuni kõrgete mägijärvedeni. Kalad hingavad vees lõpuste abil. Vees liiguvad nad uimede abil. Liikumist hõlbustavad ka limaga kaetud nahk ja ujupõis. Kalaliike on maailmas umbes 2500, neist Eestis 76.

Kalad on tähtsad inimese püügiobjektid, paljusid liike kasutatakse tööstuslikult; levinud on ka nende kasvatus kalatiikides. Kaladel on ka majanduslik ja esteetiline väärtus: populaarne on nii üldine kalapüük kui ka sportkalapüük, esteetilist väärtust omavad kalad näiteks akvaariumites. Kalu on austatud ja kasutatud ka paljudes kultuurides nii jumaluste kui ka ususümbolitena, samuti on kalu kajastatud arvukates raamatutes ja filmides.

 

Lühikokkuvõte

Õppematerjal

 

Kalade ehitus ja mitmekesisus — slaidiesitlus

  Kalade mitmekesisus — pildid

  Ettevalmistus kontrolltööks

  Kalade liigitus — mõistekaart

  Kalade välisehitus - slaid

  Kalade soomused — slaid

  Luukala skelett — slaid

  Ahvena siseehitus — slaid

  Ahvena sigimine ja areng — slaid

 

  

.

 

       

 

Turb

Kalad