Matefus bioloogia

Bioloogia — õpetus elusast loodusest

Loengukonspektid, slaidiesitlused, diagrammid, töölehed ja kordamisküsimused koos vastustega.

Teemade leht

Taimede ehitus, paljunemine, kaitse ning tähtsus looduses ja inimese elus.