Matefus bioloogia

Bioloogia  - õpetus elusast loodusest

 

Loomariik jaguneb selgroogseteks ja selgrootuteks loomadeks.

Selgroogseid loomi on vaid mõni % loomaliikide üldarvust.

Rohkem kui kolmveerandi loomaliikidest moodustavad putukad.

Lühikokkuvõte

Õppematerjal

 

    

  

.

 

       

 

Suuremate loomhõimkondade

võrreldav hulk

Selgroogsete üldiseloomustus

Allpool toodud skeem näitab ligikaudselt hõimkonna selgroogsete liikide arvu kaasajal. Andmed on ligikaudsed, sest süstemaatikud ei ole päris kindlad parameetrite osas, mille alusel loomi klassifitseerida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Selgroogsete toeste tüübid — slaid

Loomariigi klassifikatsioon

Selgrootute klassifikatsioon

Selgrootute ja selgroogsete võrdlus

Selgroogsed  loomad — slaidiesitlus

Kala, kahepaikse ja roomaja naha võrdlus

Selgroogsete kopsud

Selgroogsed loomad — kontrolltöö